תקנון רכישה לאתר "comete-israel.co.il"

אנו מודים לכם על ביקורכם באתר האינטרנט comete-israel.co.il (להלן: "האתר").
השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים המופיעים באתר, כפופה ומותנית לתנאים המפורטים להלן:

1.    כללי

1.1    האתר הינו בבעלות חברת רולגולד בע"מ, ח.פ. 514611938 (להלן : "החברה"), מנוהל ומופעל על ידה. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל החברה בכתובת: אימבר 7, פתח תקווה; בדוא"ל    ; טלפון 03-9297000; פקס 03-9246395 .

1.2    רכישת מוצרים באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון ולתנאיו ומהווה הסכם התקשרות מחייב בין הלקוח הקונה לבין האתר על כן הנך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון בטרם תבצע שימוש באתר.

1.3    גלישה ו/או רכישה באתר מהווה את הסכמתך לקבלת הוראות תקנון זה. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מהוראות התקנון, אנא הימנע מכל שימוש באתר בכלל ומביצוע רכישות בפרט.

1.4    התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

1.5    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.6    הזמנת מוצרים יכולה להתבצע על ידי לקוח פרטי שמלאו לו 18 וברשותו כרטיס אשראי בתוקף ליום השימוש ובתנאי שפרטיו האישיים אותם מילא בטופס ההזמנה לרבות דואר אלקטרוני תקינים ומלאים.

2.    רכישת מוצרים

2.1    באמצעות האתר תוכל להתרשם ממגוון רחב של מוצרים בקלות ובמהירות ולרכוש מתוכם פריטים. תשומת הלב כי, ישנם פריטים המוצגים באתר לצורך התרשמות בלבד ואינם ניתנים לרכישה באמצעות האתר, ככל ותהיה מעוניין במוצרים שלא ניתן לרכוש דרך האתר השאר פרטים באתר ונציגנו יחזור אליך לצורך מתן פרטים נוספים.

2.2    המוצרים הנרכשים באמצעות האתר הנם מוצרים חדשים המסופקים באריזתם המקורית בצירוף תעודת אחריות של היבואן.

2.3    במקרה בו חרף ההזמנה, לא יימצא מוצר/ים במלאי ו/או במקרה חריג בו לא ניתן יהיה לספק את ההזמנה, תימסר הודעה מתאימה ובמקרה כאמור, לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר אך תעשה ככל יכולתה על מנת להציע מוצר חלופי ואם מוצר כאמור לא יסופק לאחר ביצוע הזמנה, יתקבל זיכוי.

2.4    תיאור שגוי מחמת טעות ו/או הצגת תמונה/מידע אשר משקפים את המוצרים באופן בלתי מדויק, לא יהוו עילה לחיוב החברה אשר עושה כמיטב יכולתה על מנת להביא בפניך מידע אמין ומעודכן.

2.5    התצלומים באתר מיועדים להמחשה בלבד. החברה עושה ככל שבאפשרותה להציג תצלומים שישקפו נאמנה את המראה שלהם בפועל אולם יתכנו שינויים/הבדלים שמקורם במגבלות טכניות ו/או גרפיות שלחברה לא תהיה אחריות כלשהי בגין ההבדלים כאמור.

2.6    החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולשווק כל פריט ממגוון הפריטים המוצעים באתר בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמי מהמשתמשים תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

2.7    הרכישה באתר הנה רק לצרכים פרטיים ואישיים. רכישה באתר לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים אסורה בהחלט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לכבד הזמנות ו/או רכישות שנעשו למטרה בעלת אופי מסחרי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.    מחירים, אמצעי תשלום ואספקה

3.1    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר, בכל עת וללא מתן הודעה מראש.

3.2    החברה אינה מתחייבת כי המחיר הנקוב באתר, יהיה זהה למחיר המוצר באתרים ו/או חנויות אחרות.

3.3    המחיר בו הקונה יחויב דרך האתר הנו המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע הרכישה על ידי הקונה.

3.4    המוצרים הנבחרים יתווספו ל"עגלת הקניות" כך שבסיום ההזמנה תוכל לצפות בסיכומה המאשר את פרטי ההזמנה שנקלטו במערכת. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים אלא נועד לצרכי אישור קליטת הנתונים בלבד.

3.5    רכישת מוצרים הנה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. השלמת תהליך הרכישה מותנה באישור חברת האשראי ואימות העסקה ובכך כי המוצרים המבוקשים קיימים במלאי.

3.6    לאחר ביצוע הזמנה, תיערך בדיקת פרטי כרטיס האשראי. ככל והעסקה לא תאושר, תימסר הודעה ללקוח לצורך הסדרת התשלום. לא יוסדר אמצעי התשלום תוך 3 ימים מיום מתן ההודעה, תראה העסקה כמבוטלת.

3.7    אספקת המוצרים תעשה תוך 5 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה ו/או בהתאם למועדים המצוינים באתר (לפי המועד המאוחר יותר), באמצעות חברת שליחויות בתיאום עם הלקוח בתוספת דמי משלוח כמפורט בהזמנה. המוצרים יסופקו לכתובת אשר הוקלדה בעת ביצוע ההזמנה. התקנון של חברת השילוח יחולו על אספקת המוצרים.

3.8    במידה וההזמנה תחזור בשל מתן פרטים שגויים, יחוייב הלקוח בדמי משלוח וטיפול.

3.9    חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, ימים א`-ה`, למעט ימי ו', ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.

3.10    החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרם כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה. החברה תמסור ללקוח את מספר מעקב למשלוח, של החברה המשלחת, לצורך בדיקת סטטוס המשלוח.

3.11    באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית או מכל סיבה בגינה לא תהא אפשרות לספק את ההזמנה לבית הלקוח, תהא הנהלת האתר רשאית לספק את המוצרים הנרכשים במקום סמוך ומקובל בתיאום מראש עם הלקוח.

3.12    לא תתאפשר אספקה מחוץ לגבולות ישראל.

3.13    הפריט המוזמן יסופק רק לידי המזמין. כתנאי לקבלת הפריט המוזמן עליו להציג לשליח תעודת זהות ולחתום בפניו על תעודה המאשרת את קבלת הפריט שהוזמן.

3.14    הפריט יסופק לקונה בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר ובהתאם לתקנון משלוחים של חברת השילוח. החברה אינה אחראית לאובדן או תקלה אצל קבלן השילוח של החברה (אישור המסירה לקבלן השילוח ישמש כהוכחה לעמידה בתנאים).

3.15    ביטול עסקה, החזרת מוצר ו/או החלפתו יעשו בכתב ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 והתקנות מכוחו ובכל מקרה ביטול/שינוי  הזמנה לאחר חיובה ו/או שליחתה יחייב את הלקוח בתשלום דמי ביטול של חברת האשראי ו/או עלות דמי המשלוח.

3.16    צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו) במתן הודעה באחת הדרכים הבאות: בעל-פה בטלפון 03-929700 בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל 17:00;  בדואר רשום לכתובת: רולגולד בע"מ, אימבר 7, פתח תקווה; בדואר אלקטרוני : ; בפקס: 03-9246395; ו/או באמצעות טופס ייעודי הנמצא באתר.

בהודעת ביטול יתבקש הלקוח למסור את שמו המלא, מספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה – פרט מזהה נוסף.

3.17    מבלי לפגוע באמור לעיל, לקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע ובלבד שהמוצרים הנרכשים לא נפתחו ונשמרו באריזתם המקורית, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש. ניתן לבטל הזמנה באמצעות הודעת ביטול בכתב תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה כאמור, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור 5% אך לא יותר מ- 100 ₪.

במידה שהפריט סופק לקונה יהיה עליו להחזירו לחברה (בתיאום מראש).
יובהר כי, החברה לא תשיב לקונה כספים ששולמו על ידו ולא תבטל את חיובו, בטרם הקונה ישיב לרשותה את הפריטים בגינם מבוקש ביטול הרכישה.

3.18    לא תינתן אפשרות החלפה/החזרה של פריטים שנרכשו באמצעות האתר, שלא עקב פגם, למעט במקרים שנקבעו בחוק כמפורט לעיל ולא תקום זכות לביטול עסקה ו/או זיכוי ו/או החלפה בכל מקרה בו הותאם מוצר באופן מיוחד לבקשת לקוח (לדוגמא – מידה, הסרת/הוספת חוליות וכיו"ב).

4.    אחריות למוצר

4.1    לכל אחד מהמוצרים הנמכרים דרך האתר תינתן תעודת אחריות לתקופה של 12 חודשים.

4.2    הפעלת האחריות תעשה אך ורק על פי תנאי תעודת האחריות.

5.    קניין רוחני

5.1    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר הנם בבעלות החברה ולאף אדם ו/או גורם אחר לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בנוגע לזכויות אלו.

5.2    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה והסכמתה של החברה מראש ובכתב.

6.    סודיות, פרטיות ואבטחת מידע

6.1    החברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הלקוח ולא להעבירם לכל גורם אחר, ככל שהחוק אינו מחייב את האתר למסור פרטים כאמור. שימוש בפרטי הלקוח יעשה על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

6.2    עסקאות שתבוצענה באופן מקוון מלא, תאובטחנה באמצעות אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ולאבטח את המידע ככל הניתן והעברת מספרי כרטיסי האשראי תיעשה על פי תקן ואולם, במקרים שאינם בשליטת הנהלת האתר או הנובעים מכח עליון, לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר או כלשהו אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה.

6.3    החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה. אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגותם וכד'), ושימוש זה יהיה מותר.

7.    שירות לקוחות ורשימת דיוור

7.1    בכל שאלה או בירור הנוגע למוצרים המוצגים באתר, ניתן לפנות אלינו בטלפון, בפקס או בדואר האלקטרוני בהתאם לפרטים המופיעים בתקנון זה ו/או באתר.

7.2    בעצם מסירת פרטיך לצורך ביצוע רכישה באתר ובצירוף סימון מתאים, הנך מביע הסכמתך לקבלת דברי פרסומת ישירות לדוא"ל ו/או לכתובת המגורים ו/או לטלפון הנייד והכל בהתאם לפרטים שהזנת באתר ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

7.3    לתשומת לבך, ניתנת לך האפשרות בכל רגע שתחפוץ להודיע לחברה על סירובך לקבלת דברי פרסומת ("הודעת סירוב"). הודעת הסירוב תינתן בכתב לחברה באמצעות דוא"ל  או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת (על פי בחירתך).

8.    סמכות עניינית לשיפוט והגבלת אחריות

8.1    דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה וכל מחלוקת בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.

8.2    השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או לקונה ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר.

8.3    החברה לא תהא אחראית להרכבת ו/או התקנת מוצרים שנרכשו באמצעות האתר כמו גם על אופן השימוש ותחזוקת המוצרים ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

8.4    בכל מקרה, לא תישא הנהלת האתר באחריות לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש שלא למטרת המוצר.

9.    שונות

9.1    החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי לתת כל הודעה על כך מראש. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.

9.2    מוסכם בזאת, כי רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.

9.3    יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

9.4    החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב לתת גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. בנוסף, רשאית החברה לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה כולו או חלקו.

9.5    אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים בתקנון זה.

9.6    למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף ו/או העתקה של תמונות ופרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.